Zakaz sprzedaży ziemi z zasobów Skarbu Państwa: prezydent podpisuje ustawę. Wojciechowski: to krok w dobrym kierunku

fot. K. Drozd

Przez najbliższe 5 lat nadal nie będzie można kupić ziemi rolnej, której właścicielem jest Skarb Państwa Prezydent RP Andrzej Duda 21 kwietnia podpisał ustawę  o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.

Nowelizacja ta wprowadza zmiany do ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. Zmiany te mają na celu przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o kolejne 5 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2026 roku oraz wstrzymanie również na 5 lat  sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z wyjątkami przewidzianymi w ustawie.

Ponadto doprecyzowanie, że złożony do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wniosek
o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wskazuje, jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają, w drodze wyjątku, sprzedaż tych nieruchomości. Przy czym do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Ustawa wejdzie w życie z dniem 30 kwietnia 2021 r.

W ocenie Janusza Wojciechowskiego ograniczenia w zakupie ziemi rolnej są krokiem w dobrym kierunku, ponieważ zgłosiliby się po ziemię rolną inwestorzy z portfelami grubszymi od rolników.

Swoja opinie uzasadnia powołując się na słowa Hipolita Cegielskiego (żyjącego w latach 1813 – 1868 przemysłowca, dziennikarza i działacza społecznego z Wielkopolski), że podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Jak podkreślał Cegielski, kto ziemie, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród.

A co sądzą o tym nasi czytelnicy?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności