Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa – Elektrownie wodne na polskiej wsi

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10 września rozpatrzyła informację na temat aktualnej liczby i mocy elektrowni wodnych oraz polskiego potencjału wytwarzania energii przez elektrownie wodne ze szczególnym uwzględnieniem małych elektrowni wodnych.

Na koniec 2018 r. w Polsce istniało 765 instalacji wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej 981,504 MW. Rozmieszczenie hydroelektrowni na terytorium kraju jest zróżnicowane, najwięcej ich znajduje się w województwie pomorskim – 93 instalacje, dolnośląskim – 86, warmińsko-mazurskim – 72, zachodniopomorskim – 60.

Polska ponadto posiada sprzyjające uwarunkowania do rozwoju małoskalowej energetyki wodnej, na jej terenie znajduje się ponad 600 miejsc zdatnych do budowy małych hydroelektrowni.

W trakcie obrad Monika Niemiec-Butryn z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podkreśliła, że ministerstwo podejmuje inicjatywy związane z budową nowych stopni wodnych, a mając na uwadze dbałość o wykorzystanie urządzeń piętrzących i ich potencjał hydroenergetyczny minister zainicjował wypracowanie rozwiązań w zakresie energetyki wodnej i zasad współpracy pomiędzy wytwórcami energii, czyli spółkami energetycznymi i administratorami budowli piętrzących.

Natomiast w dyskusji zwracano uwagę na fakt stworzenia jednego wspólnego programu, który łączyłby kilka podmiotów w procesie regulacji mniejszych rzek, bowiem te zasoby wodne powinny być w pierwszy rzędzie wykorzystywane, zanim powstaną wielkie hydroelektrownie.

Źródło: Sejm RP

Opracował: Samuel Skrzysz