Wzrost przychodów w rolnictwie w 2019 roku

Według analityków z Centrum Analiz Banku PKO BP wzrost przeciętnego poziomu cen podstawowych produktów rolnych oraz większy wolumen produkcji rolnej w kraju i wyższa wartość skupu, wskazują na zwiększenie przychodów w rolnictwie w 2019.

– Lepsza sytuacja w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą, głównie producentów żywca (trzoda chlewna, drób) z uwagi na podwyżki cen skupu a także niższe koszty chowu. Poprawa światowego, w tym unijnego, bilansu zbóż w sez. 2019/20 poskutkowała spadkiem cen skupu zbóż w 3 kwartale 2019 r. w relacji do wysokich poziomów w 2 kwartale 2018 r., przekładając się na obniżki cen pasz. Jednocześnie sytuacja producentów zbóż pogorszyła się – wzrosty krajowej produkcji, z uwagi na występującą suszę, nie zrównoważyły odnotowanych spadków cen – informuje Piotr Bujak, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Banku PKO BP.

Bankowi eksperci prognozują, że w kolejnych kwartałach prawdopodobne utrzymanie wysokich cen żywca wieprzowego z uwagi na znaczący popyt eksportowy (spowodowany ograniczeniem produkcji wieprzowiny w Chinach) wpłynie pozytywnie na opłacalność chowu trzody chlewnej. Natomiast taniejące pasze mogą oznaczać poprawę sytuacji w sektorze produkcji drobiu, choć wzrastająca presja podażowa ograniczać może podwyżki cen na tym rynku.

W kierunku poprawy opłacalności produkcji oddziaływać będzie spadek cen nawozów i paliw.

Źródło: PKO BP

Opracował: Samuel Skrzysz