Wznowiono wypłatę odszkodowań za suszę

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła 28 stycznia br. wydawanie decyzji przyznających jednorazową pomoc finansową rolnikom poszkodowanym przez ubiegłoroczną suszę lub powódź. Powodem wstrzymania pod koniec 2018 roku wypłaty rekompensat było wyczerpanie przez Polskę dostępnego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

– Początkowo rząd przeznaczył na pomoc klęskową 1,5 mld zł. Ta kwota okazała się niewystarczająca. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło bowiem w ubiegłym roku 334 749 wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w związku ze szkodami poniesionymi w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę lub powódź. Ich łączna kwota wyniosła blisko 2,2 mld zł. Rząd na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Ardanowskiego podjął więc decyzję o zwiększeniu o ponad 700 tys. zł puli środków na rekompensaty – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Po ponownym uruchomieniu wypłaty rekompensat, czyli od 28 stycznia do 4 lutego, ARiMR zrealizowała już 26 148 płatności na kwotę ponad 201 mln zł.

Źródło: ARiMR