Wniosek do KE w sprawie zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarskiego w Polsce

W związku z wystąpieniem na terenie naszego kraju wysoko zjadliwej grypy ptaków, której kolejne przypadki powodują znaczne straty na fermach drobiu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęto prace dotyczące sporządzenia wniosku Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarskiego w Polsce.

Aktualnie prace koncentrują się na oszacowaniu strat w produkcji gospodarstw utrzymujących drób, prowadzących działalność nadzorowaną, położonych w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, związanych z ograniczeniami weterynaryjnymi ustanowionymi po wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, z tytułu między innymi zaburzenia cykli produkcyjnych (przestoje, ponadnormatywne przetrzymanie, przedwczesny ubój), obniżonej ceny sprzedaży żywca drobiowego i jaj oraz z tytułu obniżonej jakości jaj reprodukcyjnych drobiu wodnego.

Mając na uwadze to, że wniosek do KE musi zawierać udokumentowane straty, należy je określić na podstawie danych zawartych w dokumentacji finansowej (księgowej), dokumentacji kurnika (dziennika fermowego, książki leczenia, dokumentacji pobierania prób) lub innych dostępnych dokumentach.

Dlatego resort rolnictwa za pośrednictwem branżowych organizacji rolniczych zwrócił się do hodowców drobiu o przygotowanie szczegółowych informacji na temat wielkości fermy, jej lokalizacji, gatunku, rasy u i liczby drobiu w kurniku, wieku ptaków oraz metody chowu.
Informacje takie należy przygotować oddzielnie dla każdego kurnika i stada w odniesieniu do poszczególnego hodowcy, będących w strefach zapowietrzonych i zagrożonych (z wyłączeniem stad w których wykryto ognisko choroby lub które zabito z nakazu służb inspekcji weterynaryjnej) wraz z załączonymi kopiami odpowiednich dokumentów źródłowych.

Źródło: MRiRW

Opracował: Samuel Skrzysz