W związku z wystąpieniem ASF – ograniczenia importowe dla województwa podkarpackiego

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w odniesieniu do wirusa ASF na terenie Polski, służba weterynaryjna Ukrainy wprowadziła zakaz importu zwierząt podatnych na zachorowanie na ASF, a także produktów, surowca, materiału genetycznego pochodzącego od nich oraz pasz z województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podkarpackiego.

– Z zakazu zostały wyłączone pasze pochodzenia zwierzęcego, jeśli zostały poddane obróbce termicznej gwarantującej zniszczenie wirusa ASF, przeznaczone dla zwierząt domowych, pasze pochodzenia roślinnego oraz pasze pochodzenia chemicznego – informuje Główny Lelarz Weterynarii.

Źródło: GIW