W zakresie badań i innowacji

Komitety Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjęły publikację proponowanego przyszłego programu ramowego UE – “Horyzont Europa” – w zakresie badań i innowacji.

Ich zdaniem jest on kluczem do sprostania głównym wyzwaniom społecznym i globalnym, w szczególności znalezieniu rozwiązań, które pomogą unijnym sektorom rolnictwa i leśnictwa osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju 2030 Narodów Zjednoczonych określone w Paryskiej porozumieniu w sprawie zmiany klimatu. Niezbędne jest także zaspokojenie potrzeb rosnącej populacji świata, która osiągnie 10 miliardów do 2050 roku.

– Uważamy, że tylko dzięki zrównoważonym i konkurencyjnym sektorom rolnictwa i leśnictwa w UE będziemy w stanie sprostać wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu, emigracja z obszarów wiejskich i przyczynić się do przejścia na biogospodarkę i efektywne gospodarowanie zasobami w UE . Musimy zadbać o to, aby rolnicy i właściciele lasów mogli w pełni z niego korzystać. Kontynuacja obecnej koncepcji “multi-actor” jest na przykład kluczem do znalezienia praktycznych rozwiązań, które można wdrożyć na miejscu w łatwy i niedrogi sposób  – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca