Usystematyzować definicję rolnika

Rolnik

Zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej konieczne jest przyspieszenie prac związanych z usystematyzowaniem definicji rolnika aktywnego, w odróżnieniu od tzw. rolnika ,,unijnego’’.

Według obecnie obowiązujących przepisów rolnik indywidualny to:  osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem  lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków nie przekracza 300 ha, osoba osiadająca kwalifikację rolnicze.

Ponadto osoba, która od co najmniej 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze, na którym położona jest jedna z nieruchomości rolnych  wchodzących  w skład gospodarstwa rolnego  i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

– Natomiast w środowisku  rolniczym coraz częściej  występuje również pojęcie rolnika ,,unijnego’’ czyli takiego, który czuje się rolnikiem 2 razy do roku: gdy składa wniosek i otrzymuje dopłaty, natomiast nie ma nic wspólnego z produkcją żywności – informuje PIR.

Źródło: PIR