Unijny runek mleka ma się dobrze

25 maja obchodziliśmy  Światowy Dzień Mleka, który został w 2001 roku ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), by rozpropagować spożywanie tego bogatego w wiele składników odżywczych napoju.

Podczas  tegorocznych obchodów Światowego Dnia Mleka Copa i Cogeca świętowały również poprawę sytuacji na rynku mleka, zwracając uwagę na znaczenie sektora dla utrzymania żywotności obszarów wiejskich.

– Ze względu na fakt, że ponad 50% gospodarstw mlecznych znajduje się na obszarach o utrudnionych warunkach gospodarowania, branża mleczarska ma niesamowite znaczenie dla wzrostu i zatrudnienia na obszarach wiejskich, gdzie często brakuje alternatyw na rynku pracy. Mleko zawiera wiele wapnia i składników odżywczych ważnych dla budowy kości, przez co jest niezbędnym elementem diety konsumentów. Cieszymy się, że sytuacja na rynku mleka się poprawiła – mówi Thierry Roquefeuil, przewodniczący grupy roboczej „Mleko” Copa i Cogeca.

Obecnie ceny masła w UE są korzystne, będąc o ponad 20% wyższe niż w roku ubiegłym ze względu na pojawienie się pozytywnych tendencji konsumenckich. Natomiast sytuacja na rynku odtłuszczonego mleka w proszku nadal pozostaje wrażliwa, a ceny wynoszą zaledwie 80% cen z ubiegłego roku.

W ocenie Copa – Cogeca  zmiany również na tym rynku idą w dobrym kierunku. Jest to częściowo związane z niższym poziomem produkcji

– Komisja Europejska stopniowo wypuszcza na rynek duże ilości odtłuszczonego mleka w proszku znajdujące się w magazynach interwencji publicznej, by nie doszło do pojawienia się nowego kryzysu – dodaje Roquefeuil.

Źródło: Copa – Cogeca