Ułatwienia z zakresu prawa żywnościowego

Rada Ministrów 25 września przyjęła projekt ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Przygotowany przez resort rolnictwa projekt dotyczy wprowadzenia ułatwień z zakresu prawa żywnościowego dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję żywności na małą skalę i jej wprowadzanie na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji.

Zaproponowano między innymi zniesienie obowiązku sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu. Chodzi tu o podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią lub działalność marginalną, lokalną ograniczoną.

Nowe przepisy zakładają także zniesienie obowiązku zatwierdzenia przez powiatowych inspektorów sanitarnych lub granicznych inspektorów sanitarnych zakładów prowadzących produkcję i wprowadzanie na rynek żywności (żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego). Dotyczy to produkcji odbywającej się w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, gdzie regularnie przygotowuje się żywność, aby wprowadzić ją do obrotu.

Jak zapowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Źródło: KPRM