fbpx
Strona głównaWiadomościStop nieuczciwym praktykom handlowym w łańcuchu dostaw żywności

Stop nieuczciwym praktykom handlowym w łańcuchu dostaw żywności

Komisja Europejska działa na rzecz zakazu nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Koncentruje  się na najbardziej szkodliwych nieuczciwych praktykach handlowych, aby zapewnić rolnikom i małym i średnim przedsiębiorstwom większą pewność i mniejszą potrzebę zarządzania ryzykiem, na które mają niewielką lub żadną kontrolę.

Komisja proponuje dzisiaj zakazanie bardziej szkodliwych nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności, aby zapewnić sprawiedliwsze traktowanie małych i średnich przedsiębiorstw spożywczych i hodowlanych. Ponadto wniosek zawiera skuteczne przepisy wykonawcze: organy krajowe mogą nakładać sankcje w przypadku stwierdzenia naruszeń.

Mniejsze podmioty działające w łańcuchu dostaw żywności, w tym rolnicy, są narażone na nieuczciwe praktyki handlowe stosowane przez partnerów w łańcuchu. Często brakuje im siły przetargowej i alternatyw, aby zdobyć produkty dla konsumentów.

– Każdy łańcuch jest tylko tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo Skuteczny i skuteczny łańcuch dostaw żywności jest sprawiedliwy. Dzisiejsza propozycja polega zasadniczo na uczciwości – mówieniu bezgłośnemu – dla tych, którzy , bez własnej winy, stają się ofiarami słabej pozycji przetargowej Dzisiejsza inicjatywa zakazująca nieuczciwych praktyk handlowych polega na umacnianiu pozycji producentów i MŚP w łańcuchu dostaw żywności. Inicjatywa polega również na zapewnieniu silnego i skutecznego egzekwowania prawa Chcemy wyeliminować “czynnik strachu” w łańcuchu dostaw żywności poprzez poufną procedurę składania skarg – mówi Phil Hogan, unijny komisarz do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich.

Nieuczciwe praktyki handlowe, które należy zakazać, to opóźnienia w płatnościach za nietrwałe produkty żywnościowe, anulowanie zamówienia w ostatniej chwili, jednostronne lub retroaktywne zmiany umów i zmuszenie dostawcy do zapłaty za zmarnowane produkty. Inne praktyki będą dozwolone tylko pod warunkiem wyraźnego i jednoznacznego porozumienia między stronami: kupujący zwracający niesprzedane produkty spożywcze dostawcy; kupujący pobierający opłatę od dostawcy za zabezpieczenie lub utrzymanie umowy dostawy produktów żywnościowych; dostawca płacący za promocję lub marketing produktów spożywczych sprzedawanych przez kupującego.

Wniosek Komisji wymaga od państw członkowskich wyznaczenia organu publicznego odpowiedzialnego za egzekwowanie nowych przepisów. W przypadku udowodnionego naruszenia, organ odpowiedzialny będzie w stanie nałożyć proporcjonalną i odstraszającą sankcję. Ten organ egzekucyjny będzie mógł wszczynać dochodzenia z własnej inicjatywy lub na podstawie skargi. W takim przypadku strony składające skargę będą mogły zażądać poufności i anonimowości w celu ochrony swojej pozycji wobec partnera handlowego. Komisja ustanowi mechanizm koordynacji między organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów, aby umożliwić wymianę najlepszych praktyk.

Proponowane środki uzupełniają środki istniejące w państwach członkowskich i kodeks postępowania dobrowolnej inicjatywy w zakresie łańcucha dostaw. Państwa członkowskie mogą podjąć dalsze działania, jakie uznają za stosowne.

Wniosek Komisji przyjmie formę ustawy europejskiej (dyrektywy) i zostanie przedłożony wraz z oceną skutków , Parlamentowi  Europejskiemu  i Radzie Europy  , w których reprezentowane są rządy państw członkowskich.

Źródło: Komisja Europejska

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.