Stabilność społeczności rolniczej naszym priorytetem

Copa i Cogeca są zadowolone z wyników głosowania, jakie miało miejsce 28 kwietnia w Parlamencie Europejskim nad sprawozdaniem w sprawie wprowadzenia przepisów przejściowych, aby zapewnić stabilność społeczności rolniczej UE.

Ostateczny tekst rozporządzenia przejściowego będzie musiał wkrótce zostać przyjęty, ponieważ staje się coraz bardziej jasne, że reforma Wspólnej Polityki Rolnej nie zostanie przyjęta do października tego roku.

Rolnicy i spółdzielnie rolnicze w UE nadal wzywają do zapewnienia silnego i odpowiedniego budżetu na WPR. Budżet, który jest co najmniej równoważny wydatkom w ramach WPR w obecnych WRF, dotyczy nie tylko okresu przejściowego, ale całego okresu kolejnych WRF (2021–2027).

– Musimy przestrzegać zasady: „obecne zasady, nowe pieniądze”. Podczas transformacji powinniśmy jedynie dalej działać przy środkach z obecnej WPR i zostawić nowe reguły na  reformę WPR. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie, aby stary i nowy system nie nakładały się w znacznym stopniu, ponieważ musimy zagwarantować płynną zmianę nowego modelu unijnej polityki rolnej. Powinniśmy również zadbać o to, aby państwa członkowskie miały wystarczająco dużo czasu na opracowanie swoich planów strategicznych, aby Komisja Europejska miała czas na ich zatwierdzenie i aby państwa członkowskie mogły je skutecznie wdrożyć w odpowiednim czasie. W związku z tym popieramy okres przejściowy nie dłuższy niż dwa lata – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca.

Jak podkreśla Copa–Cogeca, w okresie pandemii koronawirusa jest bardziej niż kiedykolwiek jasne, że rolnicy potrzebują silnego wsparcia, aby nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w UE.

Zdaniem Pesonena, ostateczne rozporządzenie przejściowe, jeśli zostanie odpowiednio sfinansowane, zapewni solidne podstawy w tym względzie.

Źródło: Copa–Cogeca

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności