ŚOR bezpieczne dla zdrowia i środowiska

Według niedawno opublikowanego raportu, środki ochrony roślin nie wpływają negatywnie na nasze zdrowie, ani na środowisko. Zapewniają to obecne regulacje prawne.

Według międzynarodowej organizacji CropLife International, obecne regulacje prawne dotyczące środków ochrony roślin zapewniają wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska. Takie informacje wynikają z opublikowanego raportu „Policy Perspective on Endocrine Disruptors”. Zawarto w nim między innymi wyniki rzetelnych badań naukowych nt. oddziaływania ŚOR na układ endokrynny, które stanowią podstawę procesu zatwierdzania nowych produktów. Ten raport został opublikowany w trakcie czwartej sesji Międzynarodowej Konferencji w Genewie, dotyczącej zarządzania środkami ochrony roślin.
          
Ciągła ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska wynika z polityki opartej na nauce i ocenie ryzyka – mówił Howard Minigh, prezes i dyrektor generalny CropLife International. – Wyłączne koncentrowanie się na zagrożeniach, bez analizy istotnych danych naukowych, nie daje możliwości racjonalnego podejmowania decyzji – wyjaśnił.
 
CropLife International podkreśla, że decyzje polityczne dotyczące substancji oddziałujących na układ endokrynny muszą opierać się na konkretnych założeniach. Przede wszystkim, czy substancja chemiczna ma działanie wpływające na układ endokrynny; przy jakich faktycznych poziomach oraz rodzajach kontaktu z substancją chemiczną; czy kontakt ma negatywne skutki na układ endokrynny i jakie kroki należy podjąć w przypadku zarządzenia potencjalnym ryzykiem.
 
– Ostatecznie, możliwości rolników do produkcji dużej ilości i wysokiej jakości żywności wynika między innymi z odpowiednich przepisów prawa opartych na nauce i przewidywalnym systemie prawnym we wszystkich krajach na całym świecie – wyjaśniał Minigh. – Jeśli nieodpowiednie rozporządzenie w sprawie tych produktów zostanie przyjęte, to może to mieć negatywny wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności, rolnictwa, obrotu towarowego bez poprawy zasad ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska – przestrzegał.
 
Środki ochrony roślin oraz ich wpływ na zdrowie ludzkie zostały przebadane w trakcie badań epidemiologicznych, które w większości skupiały się na rolnikach, ponieważ grupa ta jest zwykle najbardziej narażona na kontakt z tymi produktami. Należy również podkreślić, że do tej pory badania naukowe nie potwierdziły związku między środkami ochrony rośliny, a chorobami u ludzi – obejmuje to również badania dotyczące nowotworów endokrynologicznych. W rzeczywistości, najczęściej powtarzające się odkrycie w największych badaniach epidemiologicznych dotyczących rolników to fakt, że grupa ta jest zdrowsza niż ogólna populacja.
 
Branża ochrony roślin wzywa więc do ustanowienia przejrzystego procesu ustalania polityki w zakresie substancji czynnych i substancji oddziałujących na układ endoktrynny, w tym wprowadzenie dobrych praktyk w zakresie gromadzenia i analizy danych, udziału ekspertów z odpowiednim doświadczeniem oraz zapewnienie, że brane będą pod uwagę kryteria pozwalające obiektywnie ustalić przyczynę i skutek. 
 
Renata Struzik, źródło: GBE Polska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności