Skaryszewskie Wstępy w nowej formule

Koniec handlu rzeźnego końmi, zmiana formuły imprezy w święto przyjaciół konia i perspektywa uczynienia ze Skaryszewa miejsca związanego z końmi przez cały rok to główne punkty wypracowanego przez samorząd Skaryszewa, we współpracy z Fundacją Centaurus, pierwszego w Polsce, wieloletniego planu zmiany formuły tradycyjnego końskiego jarmarku. Plan jest pionierskim przedsięwzięciem opartym na dialogu fundacji ochrony zwierząt i samorządu terytorialnego.

Pierwsze zmiany będzie można zaobserwować już w tym roku. Zmodyfikowano regulamin tegorocznych Wstępów tak, by utrudnić handel rzeźny końmi. Do najważniejszych punktów należy wprowadzenie zakazu wjazdu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, otwarcie terenu jarmarku dopiero o godzinie 5:00 rano, a także zakaz wyprowadzania koni z terenu targowiska oraz parkingu do rozładunku i załadunku zwierząt i wymaganie świadectwa zdrowia dla konia. Zapisy regulaminu będą egzekwowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Inspekcję Transportu Drogowego oraz Policję.

Burmistrz Skaryszewa podkreśla, że formalnie nie można zabronić transakcji poza terenem jarmarku, jednak podjęte kroki mają na celu maksymalne utrudnienie tego typu działań.

– Naszym celem jest ukrócenie cierpienia zwierząt oraz zdjęcie ze Skaryszewa powstałego przez ostatnie lata odium końskiego piekła. Chociaż udział handlarzy końmi rzeźnymi w imprezie sukcesywnie maleje, chcemy jednak pozbyć się ich całkowicie, a z naszej imprezy uczynić święto przyjaciół konia. Jest to długi proces, jednak pierwszy krok został już uczyniony  – mówi burmistrz Ireneusz Kumięga.

Lokalny samorząd prace przy tegorocznym regulaminie prowadził wraz z Fundacją Centaurus. – Jesteśmy świadomi tego, że wprowadzane zmiany to tylko jeden z wielu etapów. Handlu rzeźnego końmi nie wyeliminujemy całkowicie, ale będziemy starali się go ukrócić i pilnować humanitarnego traktowania zwierząt. Stąd apel do wszystkich fundacji i przyjaciół koni, którzy swym wysiłkiem nagłośnili problem skaryszewskich koni – potrzebujemy wsparcia, ludzi, którzy będą uważnie obserwowali i reagowali na niewłaściwe traktowanie koni, a zwłaszcza na przypadki prób handlu końmi na rzeź – dodaje Marek Pietrusiak, przedstawiciel Fundacji Centaurus.

Odmieniony Skaryszew może stać się dobrym przykładem dla innych miast, w których również organizowane są tego typu targi. Głównym celem przyświecającym podjętym działaniom jest jednak  zmiana statusu konia na zwierzę towarzyszące, co zmieni zupełnie sytuację prawną  koni.

– Zbyt agresywne działania czy negatywne emocje mogą zniechęcić pozostałe samorządy do współpracy i wprowadzania szybkich zmian. Wspierajmy tych, którzy w ramach obowiązującego prawa chcą coś zmienić. Rozmawiajmy, przekonujmy, przedstawiajmy inne możliwości. Zmiana jest możliwa, ale do tego niezbędny jest dialog i czas – podsumowuje  Pietrusiak.

Skaryszewskie Wstępy to także miejsce atrakcyjne dla zwiedzających, którzy mają okazję obejrzeć m.in. pokaz koni, czy obejrzeć występy artystyczne lokalnych zespołów. Dodatkowo na terenie targów możliwe jest zaopatrzenie się w sprzęt niezbędny do opieki nad koniem. Tegoroczne Wstępy odbędą się w dniach 19 i 20 lutego, w godzinach od 5:00 do 16:00.

Źródło: Fundacja Centaurus