Samorząd rolniczy wnioskuje

Samorząd rolniczy wnioskuje do ministra rolnictwa o zmianę przepisów dotyczących pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW na lata 2014–2020, które uzależniają przyznanie tej płatności od zaprzestania na 5 lat ubezpieczenia w KRUS.

Problem dotyczy często rolników w wieku przedemerytalnym, którzy dotychczas byli ubezpieczeni w KRUS i liczą na ustalenie prawa do emerytury rolniczej w ciągu kilku najbliższych lat.  O ile warunek zaprzestania działalności rolniczej wydaje się zasadny, to wymóg niepodlegania ubezpieczeniu w KRUS jest trudny do zrozumienia, ponieważ pozbawia osoby w wieku powyżej 60 lat możliwości przejścia na emeryturę rolniczą w ciągu 5 lat i zmusza ich do opłacania składek w ZUS – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych

Izby rolnicze wnoszą o umożliwienie rolnikom w wieku powyżej 60 lat, którzy chcą przekazać gospodarstwo innemu rolnikowi w ramach ww. poddziałania PROW pozostanie w dotychczasowym systemie ubezpieczenia rolniczego na zasadzie domownika.

Źródło: KRIR