fbpx

Zwiększone limity na dofinansowanie modernizacji gospodarstw rolnych 

Weszły w życie zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zmienione przepisy obowiązują od 17 grudnia 2022 r.  

W myśl nowego rozporządzenia zwiększony został limit pomocy jednemu beneficjentowi na jedno gospodarstwo; skorzystać z tego mogą rolnicy którzy:  

Samasz loteria - baner

– złożyli wnioski o przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonym w 2022 r. i nie zostały one rozpatrzone (tj. nie doszło do zawarcia umowy o przyznaniu wsparcia) oraz 

– którzy przed dniem wejścia w życie przepisów zmienionego rozporządzenia wykonawczego zawarli umowy o przyznaniu pomocy i nie otrzymali płatności końcowej. 

Limity zostały zwiększone: 

– do wysokości 1 mln. zł  na rozwój produkcji prosiąt 

– do wysokości 600 000 zł na:  

  • rozwój produkcji mleka krowiego, 
  • rozwój produkcji bydła mięsnego,  
  • racjonalizację technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmianę profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawę jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu – przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, limit nie może przekroczyć 250 000 zł.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby móc skorzystać z wyższego limitu pomocy rolnik zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę umowy: 

– w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego, w przypadku gdy złożył wniosek o płatność końcową przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia i nie otrzymał płatności końcowej; 

– najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność pośrednią albo wniosku o płatność końcową w pozostałych przypadkach. 

W sytuacji niezłożenia takiego wniosku albo złożenia go w terminie innym niż wskazany powyżej Agencja rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.  

W przypadku zainteresowania nową umową należy bez zbędnej zwłoki poinformować Agencję o planowanych zmianach.  

Dekalb Bayer - baner
Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.