fbpx

Pieniądze z PROW na lata 2014–2020 będą wykorzystane do 2025 roku

Wykorzystanie środków pomocy technicznej w końcowym okresie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW), tj. do 2025 r., a tym samym uniknięcie konieczności ich zwrotu do budżetu UE – to cel projektu nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 września 2016 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2298).

Samasz loteria - baner

Wykorzystanie środków pomocy technicznej w końcowym okresie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW), tj. do 2025 r. i uniknięcie konieczności ich zwrotu do zostanie osiągnięty dzięki:

1) wyznaczeniu późniejszego ostatecznego terminu na złożenie wniosków o przyznanie pomocy technicznej i wniosków o płatność przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niż przez pozostałych beneficjentów, do dnia 29 listopada 2024 r.

2) zniesieniu jednego z warunków ubiegania się o przyznanie pomocy technicznej w odniesieniu do kosztów poniesionych do końca 2022 r.

W związku z tym, że wnioski o przyznanie pomocy technicznej będę składane przez ARiMR później niż przez pozostałe podmioty uprawnione, projekt zmian rozporządzenia wyznacza inny, późniejszy termin na złożenie przez ARiMR wniosków o płatność niż przez pozostałych beneficjentów, tj. 15 września 2025 r., zamiast 14 sierpnia 2025 r.

Drugim rozwiązaniem, które ma na celu optymalne wykorzystanie środków pomocy technicznej w końcowym okresie wdrażania PROW, jest  zniesienie terminu na złożenie wniosku o przyznanie pomocy technicznej dotyczącego kosztów kwalifikowalnych poniesionych do dnia 31 grudnia 2022 r. W myśl projektu nowelizacji, koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej dotyczącego tych kosztów.

Zmiana ma na celu uniknięcie kumulacji wniosków pod koniec okresu wdrażania PROW oraz umożliwi regularne deklarowanie wydatków do Komisji Europejskiej. Ponadto celem zmiany jest maksymalne wykorzystanie przez beneficjentów przyznanych im środków pomocy technicznej, a tym samym niefinansowanie wykonywanych zadań na rzecz PROW wyłącznie ze środków krajowych. Zmiana zabezpiecza zarówno beneficjentów, którzy nie będą narażeni na ryzyko otrzymania opóźnionych refundacji kosztów, jak i Agencję, która nie jest zmuszona rozpatrywać wniosków pod presją czasu, ryzykując odmową Komisji Europejskiej refundacji kosztów z uwagi na upływ terminu ich kwalifikowalności, a tym samym koniecznością ich pokrycia ze środków krajowych.

Wnioski dotyczące kosztów poniesionych do końca 2022 r. będzie trzeba złożyć do dnia 30 września 2024 r., a w przypadku wniosków ARiMR do dnia 29 listopada 2024 r.

Do przyznawania pomocy technicznej w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi zawarciem umowy przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji rozporządzenia, będą stosowane przepisy rozporządzenia w zmienionym brzmieniu. Zaproponowane rozwiązanie jest korzystne dla beneficjentów, umożliwi skorzystanie z nowelizowanych przepisów. Z kolei do wypłaty pomocy w sprawach, w których umowy o przyznaniu pomocy technicznej zawarto przed dniem wejścia w omawianej nowelizacji rozporządzenia, będą stosowane przepisy dotychczasowe. Pozwoli to uniknąć konieczności aneksowania umów o przyznaniu pomocy technicznej zawartych przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji rozporządzenia.

SDF baner ciągnik
Amistrar Syngenta baner
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.