Rolnicze ubezpieczenia na nowych zasadach

Rada Ministrów 15 marca przyjęła przygotowany przez resort rolnictwa projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Projekt ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ma na celu upowszechnienie sprzedaży pakietów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przy określeniu maksymalnych stawek taryfowych (% z możliwością ich zwiększania dla roślin uprawianych na V klasie bonitacji do 12% i na VI klasie bonitacji do 15%).
Zachowana zostanie możliwość wyboru przez producenta rolnego wybranych ryzyk do ubezpieczenia, przy czym zakłady ubezpieczeń będą konstruować wysokość stawek taryfowych w sposób zapewniający nie przekroczenie łącznych stawek taryfowych dla danej uprawy w wysokości 9% z możliwością ich zwiększania dla roślin uprawnych na V klasie bonitacji do 12% i na V klasie bonitacji do 15%. Dopłata z budżetu państwa do składek ubezpieczenia będzie w każdym przypadku wynosiła 65%.
W przypadku umowy ubezpieczenia od pojedynczego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyk – gdy dojdzie do przekroczenia stawek: 9, 12, 15 proc. – dopłata z budżetu nie będzie przysługiwać.
Natomiast w przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich utrzymana zostaje stawka 0,5 proc. sumy ubezpieczenia, uprawniającej do dopłaty budżetowej. Jeśli dojdzie do przekroczenia tej stawki, dopłata budżetowa do 65 proc. nie będzie przysługiwać.
W ocenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nowe przepisy, których wejście w życie planowane jest od 1 stycznia 2017 roku, powinny zachęcić producentów rolnych do ubezpieczania upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. – Aktualnie najczęściej zawierane umowy ubezpieczenia dotyczą pojedynczych rodzajów ryzyk, ale na ogół nie dotyczą suszy. Dlatego wprowadzenie możliwości zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyk ma umożliwić również ubezpieczenie od suszy – informuje KPRM.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności