Pieniądze na lokalne drogi

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ponad 3 mld złotych mogą pozyskać gminy i powiaty na budowę lub modernizację dróg lokalnych w ramach.

– Obecnie wnioski na budowę lub modernizację dróg lokalnych przyjmują jeszcze Urzędy Marszałkowskie w województwach: łódzkim (od 29 lutego do 28 kwietnia br.), pomorskim (od 1 marca do 15 kwietnia) i wielkopolskim (od 1 do 16 kwietnia br.) . Jako ostatni ruszy nabór wniosków o taką pomoc w Małopolsce (od 4 maja do 6 czerwca br.) . W pozostałych 12 województwach nabory już zakończono – informuje Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pomoc przyznawana jest w ramach poddziałania “Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, wdrażanego przez Urzędy Marszałkowskie pod nadzorem ARiMR (która pełni także rolę agencji płatniczej). W budżecie PROW 2014 – 2020 na ten cel przeznaczono 335 762 655 euro. Kwota to został podzielona na poszczególne województwa.