W sprawie zmian w badaniach technicznych pojazdów rolniczych

Odpowiadając na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wykonywania okresowych badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony tylko w okręgowych stacjach kontroli pojazdów Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa informuje , że aktualnie prowadzone są prace nad nowelizacją przepisów ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do niej.

Celem tych prac jest implementacja do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badan zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE, oraz realizacji 22 tez wypracowanych przez grupę roboczą ekspertów, powołaną przez resort transportu w celu wypracowania ,,Strategii działań w kierunku usprawnienia systemu badan technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości”.
Resort Infrastruktury i Budownictwa  planuje wprowadzić  możliwość  przeprowadzania badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep rolniczych zarówno w podstawowej stacji kontroli pojazdów jak i poza stacją kontroli pojazdów. Przygotowany projekt ustawy zostanie przekazany do zaopiniowania samorządu rolniczego w ramach konsultacji publicznych najprawdopodobniej  jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności