fbpx
Strona głównaWiadomościRolnicy i spółdzielnie kluczowe dla różnorodności biologicznej

Rolnicy i spółdzielnie kluczowe dla różnorodności biologicznej

22 maja obchodzony był na całym świecie Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej – ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/55/201 z 20 grudnia 2000 roku, upamiętniającą konferencję w Nairobi (22 maja 1992), na której grupa robocza (ang. Intergovernmental Negotiating Committee) UNEP-u przedstawiła efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie ochrony bioróżnorodności.

Jak podkreśla Copa – Cogeca, rolnicy i właściciele lasów dostarczają konsumentom dobrej jakości żywność, chronią krajobrazy, zmniejszają porzucanie gruntów i utrzymują różnorodność biologiczną. Łączą praktyki przyjazne dla różnorodności biologicznej w codziennej działalności, zachowując i przywracając zagrożone gatunki i siedliska w całej UE, poprzez programy takie jak sieć Natura 2000.

– Sukcesy właścicieli gospodarstw rolnych i właścicieli lasów mogą wiązać się z kosztami, powodującymi problemy społeczno-gospodarcze dla obszarów wiejskich i społeczności rolników, zwłaszcza hodowców, właścicieli lasów i pszczelarzy. Szkody wynikające z dużych ataków drapieżnych zwierząt, takich jak wilki na zwierzęta hodowlane i inne gatunki będące w konflikcie, chronione na mocy unijnej dyrektywy o przyrodzie, znacznie wzrosły, osiągając w niektórych przypadkach niedopuszczalne poziomy. Hodowla zwierząt musi nadal się rozwijać, nie ponosząc znacznych szkód i nie wymagając kosztownych środków ochronnych – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa i Cogeca.

Zdaniem Copa – Cogeca potrzebna jest lepsza kontrola populacji i zarządzanie szkodami. Ochrona środowiska i ochrona gatunków muszą być w harmonii z rozwojem gospodarczym obszarów wiejskich. Środki ochronne powinny w większym stopniu skupiać się na zrównoważonym i produktywnym użytkowaniu ziemi, aby osiągnąć właściwą równowagę między naturą a utrzymaniem środków utrzymania rolników.

Copa i Cogeca wzywają do aktualizacji załączników w ramach programu Natura 2000 i skutecznego stosowania odstępstw przewidzianych w unijnych dyrektywach dotyczących ochrony przyrody.

Źródło: Copa – Cogeca

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.