Priorytetem jest ochrona upraw

Najważniejszym priorytetem Luca Peetersa z Belgii, nowo wybranego przewodniczącego grupy roboczej Copa – Cogeca  „Kwestie fitosanitarne” jest upewnienie się, że podejmowane w UE decyzje dotyczące zatwierdzeń środków ochrony roślin będą opierać się na dowodach naukowych, by wystarczająca gama środków ochrony roślin była dostępna w sprzedaży.

-Głównym priorytetem jest dla nas ochrona upraw. Potrzebujemy środków ochrony roślin, które można by umieścić w pakiecie narzędzi dla rolników, aby sektor rolny był konkurencyjny i zrównoważony oraz był w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na żywność na świecie. Nauka przede wszystkim – mówi Peeters.

-Jeśli stracimy kluczowe środki ochrony roślin – glifosat i neonikotynoidowe zaprawy nasion – stracimy na konkurencyjności względem krajów spoza UE. Dysponujemy solidnymi dowodami naukowymi przedstawionymi przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejską Agencję Chemikaliów (EFSA i ECHA) popierającymi ponowne zatwierdzenie szeroko stosowanego środka chwastobójczego – glifosatu – na 15 lat, ze względu na brak obaw związanych z bezpieczeństwem. Copa i Cogeca są ważną platformą jednogłośnie, zdecydowanie popierającą utrzymanie glifosatu – dodaje Guy Smith, wiceprzewodniczący roboczej Copa – Cogeca  „Kwestie fitosanitarne”.

Źródło: Copa – Cogeca