fbpx
Strona głównaPrawo i finansePremia dla młodych rolników na nowych zasadach

Premia dla młodych rolników na nowych zasadach

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach PROW 2014 – 2020 na operacje typu ,,Premia dla młodych rolników’’.

Zmiana rozporządzenia MRiRW z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  ma na celu przede wszystkim wprowadzenie regulacji dostosowujących warunki przyznawania pomocy finansowej do zmian przepisów UE w zakresie wydłużenia okresu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 (PROW 2014–2020) o 2 lata.

Resort rolnictwa planuje wydłużenie ostatecznego terminu realizacji biznesplanów w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników” objętych PROW 2014-2020 i terminu na złożenie wniosku o płatność drugiej raty o 2 lata tj. do dnia 31 sierpnia 2025 roku. Natomiast zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, rozliczenie Programu powinno nastąpić do końca 2023 r.

W nowym rozporządzeniu dostosowane zostały też przepisy dotyczące ustalania kolejności przysługiwania pomocy w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia. Konieczne było połączenie limitu środków dla województwa mazowieckiego oraz dla pozostałych województw w celu lepszego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację „Premii dla młodych rolników” PROW 2014-2020 na ostatnim etapie wdrażania Programu. Pozwoli to, jak zaznacza MR i RW przyznać wsparcie jak największej liczbie wnioskodawców.

Dokonano też aktualizacji wykazu kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzajów dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Proponuje się wprowadzenie w wykazie zawodów rolniczych na poziomie kwalifikacji technika dodatkowego zawodu, który pozwoli spełnić warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, tj. technik turystyki na obszarach wiejskich.

Zmiana ta związana jest z wprowadzeniem zawodu technika turystki na obszarach wiejskich rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego . Wprowadzenie nowego zawodu umożliwi tym wnioskodawcom oraz beneficjentom, którzy uzyskali bądź uzyskają ten zawód, spełnienie warunków dotyczących wymaganych kwalifikacji zawodowych.

Ponadto dodano możliwość składania biznesplanu na informatycznym nośniku danych, jakim jest pamięć USB. Wprowadzenie takiego rozwiązania było jest możliwe bez zmian przepisów prawa czyli przedmiotowego rozporządzenia.

Premia dla młodego rolnika wynosi obecnie 150 tys. zł, jest wypłacana w 2 ratach: 80% (120 tys.) + 20% (30 tys.). Wsparcie w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

Budżet na realizację operacji typu „Premie dla młodych rolników” wynosi 717 978 630 euro środków publicznych ogółem (w tym 456 849 802 euro środków EFRROW; 261 128 828 euro stanowią środki budżetu państwa). Płatności w ramach ww. typu operacji finansowane są ze środków corocznie planowanych w ustawach budżetowych na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.