fbpx
Strona główna Tagi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Premia dla młodych rolników na nowych zasadach

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach PROW 2014 –...

Strategiczna zmiana PROW 2014-2020. Celem rozdysponowanie dodatkowych funduszy

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014- 2020  ma się ku końcowi. Dlatego jednym z głównych celów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  jest...

W listopadzie wypłata rekompensat do 100 tys. zł dla poszkodowanych przez ASF

W ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof  objętego Programem Rozwoju...

Warunki pomocy finansowej w ramach działania ,,Dobrostan zwierząt’’

Zgodnie z przepisami UE, tj. rozporządzeniem PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt mają na celu rekompensować rolnikom całość...

Wsparcie na odtworzenie potencjału produkcji rolnej: wnioski od 15 października

Od 15 października do końca grudnia bieżącego roku rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać...

Wsparcie dla rolników którzy ponieśli straty wyniku COVID-19. Kiedy nabór wniosków?

28 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje...

Będą pieniądze dla rolników poszkodowanych przez pandemię COVID-19

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego...
Maszyny rolnicze

Wnioski o wsparcie inwestycji rozpatrywane szybciej?

Rolnicy z Podlasia postulują o skrócenie  czasu rozpatrywania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków inwestycyjnych w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze...

Nawet 7 tys. euro dla rolnika jeszcze jesienią?

Rządowy projekt ustawy umożliwia wdrożenie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 tymczasowego wsparcia dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw...

Korzystne zmiany dla spółek wodnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk...

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

Komentarze