Prace nad przyszłą WPR zmierzają w dobrym kierunku

Copa i Cogeca bardzo cieszą się z przyjęcia przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego ostatecznej wersji sprawozdania na temat Wspólnej Polityki Rolnej, wzywają także przyszłych eurodeputowanych do wykorzystania tego dokumentu jako podstawy pracy w przyszłości.

Głosowanie w Komisji AGRI PE nad sprawozdaniem Ulriki Müller dotyczącym rozporządzenia horyzontalnego było zwieńczeniem racjonalnej i spójnej debaty na temat przyszłej WPR. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują wynik głosowania, gdyż przyjęte poprawki kompromisowe wyjaśniają niektóre z kwestii dotyczących zarządzania WPR. Zdaniem Copa – Cogeca nowy Parlament i Komisja powinny pracować w oparciu o tę już wykonaną, konstruktywną pracę, tak aby na czas przedstawić wnioski na temat reformy WPR.

Copa i Cogeca uważają, że to, iż najważniejsze założenia systemu opartego na wynikach znalazły się w sprawozdaniu Parlamentu jest sygnałem pozytywnym. Europejska wspólnota rolnicza od zawsze walczyła o rozwiązania, które przyniosą uproszczenia dla beneficjentów i nie będą kwestionować wspólnotowego charakteru polityki. Copa i Cogeca mają nadzieję, że nowy model realizacji oraz system oparty na wynikach spełnią te oczekiwania.

Inną ważną kwestią dla Copa i Cogeca jest stworzenie dobrze działającej i dysponującej odpowiednimi środkami finansowymi rezerwy kryzysowej, w której znajdą się jasne i na czas uruchamiane mechanizmy. I choć poprawki kompromisowe, które zostały przyjęte w Komisji AGRI wychodzą na przeciw oczekiwaniom rolników, to Copa–Cogeca uważa, że mogłyby one iść jeszcze dalej.

Mamy nadzieję, że nowy system oparty na wynikach spełni pokładane w nim nadzieje w zakresie uproszczenia i zmniejszania obciążeń administracyjnych. Prace Komisji AGRI PE zostały zakończone i teraz to przyszły Parlament musi podsumować debatę na temat WPR. Najbliższe pięć lat będzie mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego sektora. Możemy tylko mieć nadzieję, że nowo wybrani eurodeputowani będą popierać i działać na rzecz realizacji bieżącej propozycji, co zapewni europejskiej wspólnocie rolniczej jasną i stabilną sytuację – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa–Cogeca.

Źródło: Copa–Cogeca