Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27 lutego przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Uzasadnienie projektu przedstawił wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

Celem projektu jest dodanie zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych związanych z wykonywaniem badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej związanych z organizacją rynków rolnych oraz z wykonywaniem badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wykonując nowe zadania, IJHARS współpracować będzie z ARiMR w ramach realizacji mechanizmów WPR oraz z KOWR w ramach realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Źródło: Sejm RP