fbpx
Strona głównaPrawo i finanseNajnowsze informacjeTak KOWR gospodaruje zasobem ziemi rolnej

Tak KOWR gospodaruje zasobem ziemi rolnej

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi wiceminister Rafał Romanowski przedstawił informacje na temat gospodarowania zasobem ziemi rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, stanowiącej własność Skarbu Państwa, ilości umów dzierżawy jakie wygasają w poszczególnych latach (2023-2026) oraz powierzchni gruntów objętych umowami wygasającymi w tym okresie.

Minister poinformował także jakie są skutki wprowadzenia zakazu sprzedaży gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wprowadzonego ustawą z 2016 roku.

Minister Romanowski przedstawił dane na dzień 31.08.2022 r.

W zasobach własnościowych Skarbu Państwa znajduje się ponad 1,3 mln. ha gruntów; w dzierżawie niecałe 1,1 mln. ha; w trwałym zarządzie niecałe 17 tys. ha; w użytkowaniu wieczystym ok. 52 tys. ha., w bezumownym korzystaniu 7 tys. ha., pozostaje do rozdysponowania ok. 154 tys. ha.

W okresie od stycznia do sierpnia 2022 r. wydzierżawiono niespełna 30 tys. ha. na podstawie 2951 umów, z czego w trybie przetargowym 29,2 tys. ha., w trybie bezprzetargowym 461 ha. Relacja przetargów rozstrzygniętych do odbytych wyniosła 67%; skuteczność przetargów mierzona powierzchnią gruntów oddanych w dzierżawę do oferowanych wyniosła 83%.

W wymienionym okresie sprzedano z zasobów rolnych Skarbu Państwa 3,9 tys. ha.; bez przetargu sprzedano 1,8 tys. ha., w ramach przysługującego prawa pierwszeństwa w nabyciu; 2 tys. ha sprzedano w trybie przetargowym. Skuteczność przetargów w relacji przetargów rozstrzygniętych do odbytych wyniosła 28%, mierzona powierzchnią gruntów również 28%. Również w tym okresie przekazano nieodpłatnie ok. 7 tys. ha., w tym jednostkom samorządu terytorialnego 343 ha, Lasom Państwowym 192 ha, prawnym osobom kościelnym 44 ha., innym uprawnionym – Parkom Narodowym, spółdzielniom mieszkaniowym, Polskiej Akademii Nauk, szkołom wyższym lub państwowym jednostkom badawczo-rozwojowym, organizacjom pożytku publicznego 606 ha., Krajowemu Zasobowi Nieruchomości 646 ha, Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu 190 ha, organom właściwym do gospodarowania wodami publicznymi ok. 5,6 tys. ha, aporty do spółek 124 ha; w ramach innych form takich jak scalanie gruntów – 80 ha. Do rozdysponowania pozostaje nieco ponad 154 tys. ha gruntów.

W latach 2023-2026 wygaśnie 33 250 umów dzierżawy na powierzchnię 523 tys. ha. Dane te dotyczą zarówno umów, które nie mogą zostać przedłużone zarówno z uwagi na postanowienia przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa a także wszystkich umów wygasających w zwykłym trybie.

Realizując przepisy ww. ustawy ówczesna Agencja Nieruchomości Rolnych wysłała dzierżawcom 1091 zawiadomień proponujących wyłączenie 135,8 tys. ha.; ostatecznie zostało podpisanych 681 aneksów do umów, a w wyniku zakończonych postępowań sądowych oraz zawartej ugody z dzierżawcą podpisano 684 aneksy do umów obejmujących całkowitą powierzchnię do wyłączenia obejmującą 78,6 tys. ha. Grunty przejęte są sukcesywnie rozdysponowywane głównie poprzez wydzierżawienie i sprzedaż w przetargach ograniczonych na rzecz rolników indywidualnych.

Wg stanu na I półrocze 2022 r. faktycznie z umów dzierżaw przyjęto 78,3 tys. ha. ; 36,9 tys. ha. zostało już sprzedanych głównie w drodze przetargów ograniczonych. Około 40,5 tys. ha. zostało zagospodarowane nietrwale, głównie w formie dzierżawy.

Wg stanu na dzień 30.06.2022 r. do rozdysponowania zostało 900 ha. gruntów.

W stosunku do 403 umów dzierżawy obejmujących powierzchnię 178,1 tys. ha. , z czego 57,3 tys. ha. to powierzchnia gruntów zakwalifikowanych do wyłączenia, dzierżawcy nie wyrazili zgody na wyłączenie tzw. 30% powierzchni.

W latach 2023-2026 wygasają 144 umowy polegające na działaniu z ustawy (ww.). Najwięcej umów – 67 – wygaśnie w 2024 r. W roku 2023 oraz w roku 2025 wygasają odpowiednio po 33 umowy, a w 2026 11 umów.

Najwięcej gruntów powróci do zasobu Skarbu Państwa z umów dzierżawy w roku 2023 – jest to powierzchnia ponad 37 tys. ha., czyli 39% całkowitej powierzchni gruntów pozostających w dzierżawie; również taka sama powierzchnia gruntów powróci do zasobu w roku 2026. W latach 2025-2026 będzie to 22 tys. ha.

Należy podkreślić, że KOWR gospodaruje zasobem w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych, w konsekwencji zdecydowana większość nieruchomości rolnych objętych umowami dzierżawy, które wygasną w 2023 r. i w latach następnych trafi do rolników indywidualnych.

Informacja o skutkach wprowadzenia zakazu sprzedaży gruntów rolnych:

W latach 2014-2016 sprzedaż nieruchomości z zasobów Skarbu Państwa kształtowała się następująco:

w 2014 r. sprzedano 119,2 tys. ha. na podstawie 12,3 tys. umów sprzedaży. W 2015 75,6 tys. ha. na podstawie 11 tys. umów sprzedaży; w 2016 (do 1 maja) sprzedano 17 tys. ha na podstawie 1,8 tys. umów sprzedaży.

Natomiast w czasie obowiązywania ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w okresie od maja do grudnia 2016 r. sprzedaż znacząco spadła i wyniosła 600 ha. na podstawie 800 umów sprzedaży. W kolejnych latach można zauważyć utrzymujący się trend sprzedaży na poziomie 2,5 – 4,5 tys. ha gruntów rolnych

W latach 2014 – 2016 wydzierżawiono następujące powierzchnie gruntów:

2014 – 55,7 tys. ha na podstawie 5,5 tys. umów dzierżawy

2015 – 37,4 tys. ha na podstawie 5,2 tys. umów

2016 – 59,4 tys. ha na podstawie 8,6 tys. umów

W kolejnych latach powierzchnia wydzierżawionych gruntów mieści się w przedziale 36 – 50 tys. ha. na podstawie liczby umów zawierającej się w przedziale 58 – 66 tys. umów.

W okresie od 2016 r. do września 2022 r. nastąpił wzrost liczby umów dzierżawy o 11,3 tys., tj. o blisko 20%; powierzchnia gruntów pozostających w dzierżawie w tym okresie wzrosła o prawie 58% – było to możliwe dzięki konsekwentnej polityce przedłużania umów, ponieważ od roku 2017 do września 2022 przedłużono 33,3 tys. umów obejmujących powierzchnię prawie 629 tys. ha. Zmniejszyła się również o 77,3 tys. ha powierzchnia gruntów nie rozdysponowanych. Gdyby nie wprowadzono przepisów o sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa i utrzymano sprzedaż tych nieruchomości na poziomie realizowanym przed 2016 r. , powierzchnia gruntów pozostających w dyspozycji KOWR uległaby znacznemu zmniejszeniu – w konsekwencji ilość oferowanych przez KOWR gruntów do dzierżawy i możliwość powiększenia gospodarstw rodzinnych byłaby znacznie mniejsza.

Wprowadzenie przepisów o wstrzymaniu sprzedaży gruntów rolnych Skarbu Państwa spowodowało zahamowanie wzrostu cen – w 2011 r. cena za jeden hektar gruntów rolnych wynosiła 17, 42 zł., w 2014 r.  25, 592 zł., w 2016 już 32,255 zł. Natomiast w 2017 r. cena spadła do 31,058 tys. zł. , w 2018  – 26,402 zł., w 2019 wynosiła 30,998 zł. ; natomiast w 2020 r. cena wzrosła do 35,220 zł.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.