Pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie rynków rolnych

Zdaniem Copa – Cogeca wyniki głosowania w Parlamencie Europejskim (17. 02. 2017 r.) nad nowymi zasadami rządzącymi rynkami finansowymi (MiFID II) są zwycięstwem zdrowego rozsądku i pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie rynków równocześnie umożliwiając producentom ochronę przed coraz większymi wahaniami na rynkach rolnych.

Nowe zasady obowiązują wszystkie podmioty działające na rynku, takie jak giełdy czy inne platformy obrotu, banki, firmy i fundusze inwestycyjne oraz innych usługodawców związanych z produktami finansowymi i mają na celu ograniczenie nadmiernych spekulacji. Wymagania te odnoszą się do przejrzystości i zobowiązań w zakresie ochrony inwestorów.
Copa i Cogeca popierają cele MiFID II dążąc do zwiększenia przejrzystości na rynkach finansowych i zwiększenia poziomu odpowiedzialności podmiotów działających na rynkach.

Jesteśmy zadowoleni z wyników głosowania w Parlamencie Europejskim. Ze względu na fakt, że rolnicy zmagają się z coraz większymi wahaniami na rynkach oraz coraz większą orientację rynkową WPR, rynki terminowe odgrywają kluczową rolę pozwalając rolnikom chronić się przed wahaniami cen i utrzymać się na powierzchni. Głosy posłów do PE pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie rynków i umożliwią zawieranie nowych umów w coraz mniej regulowanych i podatnych na siły rynkowe sektorach, a mianowicie w sektorze cukru i mleka. Podczas głosowania zwyciężył zdrowy rozsądek, gdyż rynki będą mogły prawidłowo funkcjonować, a podmioty będą mogły zarządzać poziomem narażenia na wahania cen. Blisko współpracowaliśmy z Komisją Europejską, by upewnić się, że rolnicy i spółdzielnie rolnicze zostaną uwzględnieni – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca