Pomoc de minimis dla sadowników

Świętokrzyska Izba Rolnicza apeluje do ministra rolnictwa o uruchomienie pomocy dla gospodarstw sadowniczych w ramach programu de minimis. W ocenie samorządu rolniczego istnieją wszelkie przesłanki uzasadniające wprowadzenie pomocy de minimis, gdyż zaistniała sytuacja doprowadzi do bankructwa wiele gospodarstw sadowniczych.

Sadownicy bowiem w bieżącym roku ponoszą ogromne straty w wyniku katastrofalnie niskich cen nie gwarantujących zwrotu nakładów poniesionych na produkcję. Oferowane przez zakłady przetwórcze ceny zaledwie pokrywają koszt zbioru.

Państwo, jak podkreśla ŚIR, ma obowiązek udzielenia pomocy prawnej, wprowadzając obowiązkową kontraktację z ceną zapewniającą zwrot kosztów produkcji z małym zyskiem gwarantującym odtworzenie produkcji w następnym sezonie.

Samorząd rolniczy wnioskuje o pomoc dla gospodarstw sadowniczych w ramach programu de minimis w wysokości poniesionych kosztów na zakup środków do produkcji uśrednionych dla poszczególnych gatunków od 3 tys. do 5 tys./ha.

Źródło: ŚIR