ŚIR wnioskuje w sprawie programu małej i dużej retencji

Świętokrzyska Izba wnioskuje do władz RP o opracowanie programu dużej i małej retencji. Zdaniem samorządu rolniczego gromadzona woda powinna być wykorzystywana do nawadniania upraw.

Działanie takie, jak podkreśla ŚIR, powinno być zakwalifikowane jako prewencja zapobiegająca stratom w rolnictwie spowodowanych suszą a jednocześnie powodziom. Finansowanie takiego programu powinno być ze środków UE i budżetu państwa.

Należy też uprościć procedurę odwiertu i użytkowania studni głębinowych, tak aby całość spraw mogła być załatwiana w starostwie powiatowym.

Źródło: ŚIR