Pieniądze na zakup maszyn rolniczych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 29 marca do 27 maja 2019 w ramach PROW 2014–2020 prowadzi nabór wniosków na Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych obszar A,B,C.

– Rolnicy, którzy nie występowali dotychczas o wsparcie w ramach tych obszarów mogą się obecnie ubiegać o wsparcie dotyczące kosztów służących produkcji w danym obszarze wsparcia (np. zakup maszyn, urządzeń oraz infrastruktury technicznej), pod warunkiem że realizują inwestycje związane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, magazynów paszowych, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie – informuje ARiMR.

Natomiast rolnicy, którym w wyniku złożenia w latach 2015-2018 wypłacono pomoc za operację zrealizowaną lub przyznano pomoc na operację i operacja ta nie została zakończona (przy założeniu, że nie został wykorzystany cały limit pomocy przysługujący na okres realizacji PROW 2014-2020) mogą ubiegać się o wsparcie na operację obejmującą tylko koszty niezwiązane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich i magazynów paszowych, czy adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażania.

Źródło: ARiMR