Państwo powinno promować polskich producentów i dla nich stosować ułatwienia

Związek Sadowników RP negatywnie ocenia propozycję Ministerstwa Finansów dotyczącą podwyższenia z 5 % do 23 % stawki podatku od towarów i usług (VAT) na napoje bezalkoholowe – niegazowane, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

Związek Sadowników RP od lat jako jeden z priorytetów swojej działalności uznaje promocję zdrowych nawyków żywieniowych, niejednokrotnie podkreślaliśmy, że wszelkie przepisy prawne powinny być formułowane tak aby wspierać promocję zdrowego odżywiania, a nie wywoływać skutek odwrotny.

Obecnie, ze względu na korzystną stawkę podatkową, producenci przetworów owocowych podejmują starania, aby ich produkty zawierały 20% lub więcej soku czy przecieru. Ale jak podkreśla ZS RP istnieje uzasadniona obawa, że gdy stawka VAT zostanie podwyższona producenci zaczną ograniczać naturalne składniki na rzecz sztucznych ulepszaczy. W ocenie Mirosława Maliszewskiego, prezesa zarządu Związku Sadowników RP takie cięcie kosztów skutkować będzie wielką szkodą przede wszystkim dla konsumentów.

– Od lat w produkcji polskich soków na każdym jej etapie stosuje się najwyższe standardy, dzięki czemu jesteśmy liderami w tej kwestii. Wysoka jakość produktów jest dla naszych producentów najważniejsza, a zawartość soku w polskich napojach owocowych jest dużo wyższa niż w innych krajach europejskich – mówi Mirosław Maliszewski – Jesteśmy czołowym producentem owoców takich jak jabłka, maliny, wiśnie, porzeczki. Corocznie umacniamy swoją pozycję na światowym rynku. Niestety obawiamy się, że zaproponowane zmiany spowodują wzrost cen dla konsumentów co w konsekwencji spowoduje znaczące zmniejszenie popytu na surowiec jakim są owoce i warzywa.

Zdaniem sadowników proponowane zmiany odbiją się zatem niekorzystnie na całej gospodarce. Stracą sadownicy, producenci, ale przede wszystkim konsumenci. Dlatego Państwo powinno podjąć działania służące podniesieniu konkurencyjności sektora rolnego, a nie blokować jego rozwój.

– Jednocześnie zaznaczamy, że proponowane wyłączenie z podwyższenia stawki VAT tylko nektarów nie poprawi sytuacji sadowników, bowiem udział nektarów w rynku jest bardzo niski, a dominującą pozycję zajmują właśnie napoje z dodatkiem soku owocowego/warzywnego – dodaje Maliszewski.

Związek Sadowników apeluje również do Ministerstwa Finansów o utrzymanie zróżnicowanej stawki VAT na owoce polskie i egzotyczne. Jak podkreślają członkowie ZS RP, zmniejszenie stawki VAT na owoce egzotyczne to jawne działanie na niekorzyść interesów polskich sadowników.

– Naszym zdaniem rodzime owoce powinny mieć niższą stawkę VAT od importowanych, żeby były konkurencyjne dla konsumentów. Niedopuszczalne jest żeby owoce krajowe były pod względem podatku VAT traktowane tak samo jak zagraniczne. Państwo powinno promować przede wszystkim polskich producentów i dla nich stosować ułatwienia. Dlatego tez po raz kolejny postulujemy o utrzymanie dotychczasowego poziomu podatku od towarów i usług VAT dla wszystkich napojów powyżej 20% wsadu owocowego i/lub warzywnego tj. 5% VAT – podsumowuje prezes ZS RP.

Źródło: ZS RP