Okres przejściowy jest niezbędny

W ocenie Copa–Cogeca wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy nieuchronnie doprowadzi do znacznych zakłóceń w handlu i utraty pozycji w całym łańcuchu rolno-spożywczym. Uciążliwe i nieuniknione procedury, takie jak urzędowe kontrole towarów, inspekcje sanitarne i fitosanitarne, świadectwa weterynaryjne i cła przywozowe spowodują zwiększenie opóźnień w odprawie granicznej i podniesienie kosztów dla obu stron.

– Podmioty działające na rynku rolno-spożywczym w całej UE-27 oraz w Wielkiej Brytanii, a także odpowiednie właściwe organy będą potrzebowały czasu na dostosowanie się do nowych warunków, które stwarza Brexit. Okres przejściowy jest zatem niezbędny zarówno dla operatorów, jak i władz, aby odpowiednio się przygotować i dostosować. Ważne jest, aby w tym okresie Zjednoczone Królestwo nadal przestrzegało obowiązujących przepisów unijnych regulujących produkcję żywności i przestrzegało jej obecnych zobowiązań – informuje Biuro Prasowe Copa–Cogeca.

W 2017 roku wywóz produktów rolno-spożywczych z UE-27 do Wielkiej Brytanii wyniósł 41 mld euro, podczas gdy eksport Wielkiej Brytanii do UE osiągnął 17 mld euro – co odzwierciedla stopień integracji i złożoności łańcucha dostaw żywności.

Źródło: Copa–Cogeca