O rolnictwie precyzyjnym w Kaczkach Średnich

Konferencja Precyzyjna przyszłość rolnictwa

W Zespole Szkół Rolniczych (ZSR) w Kaczkach Średnich w gminie Turek 1 kwietnia br. odbyła się konferencja „Precyzyjna przyszłość rolnictwa”, podczas której dyskutowano o innowacyjnych technologiach i roli edukacji w rolnictwie. W spotkaniu wzięli udział naukowcy, dydaktycy, rolnicy, przedstawiciele samorządów i firmy Kubota – współorganizatora konferencji.

ZSR Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich to szkoła kształcąca na europejskim poziomie, która zapewnia przygotowanie do nowoczesnego prowadzenia gospodarstwa. W Zespole Szkół Rolniczych od pół roku działa pierwsze w Europie Akredytowane Centrum Rolnictwa Precyzyjnego współpracujące z marką Kubota. Jak mówił Starosta Turku, jest miejscem dla młodzieży do zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do osiągnięcia sukcesów na rynku pracy.

Działania, które zostały wdrożone tutaj jakiś czas temu dla dobra nie tylko młodych rolników, ale i również osób dorosłych dzisiaj owocują – mówił Krzysztof Świerk, dyrektor szkoły.

Firma Kubota jest liderem innowacyjnych technologii rolnictwa precyzyjnego, pozwalających na optymalizację zabiegów agrotechnicznych przy użyciu pozycjonowania GPS.

Firma Kubota wyposażyła Centrum Rolnictwa Precyzyjnego w Kaczkach Średnich oraz dostarcza sprzęt do szkoły w Łowiczu i współpracuje również z innymi szkołami w kraju – powiedział Michał Poźniak, szef sprzedaży w firmie Kubota. Podkreślił ciągły wzrost zainteresowania rolników nowoczesnym sprzętem oraz zapotrzebowanie na kadrę z praktycznym wykształceniem do jego obsługi.

Rolnictwo precyzyjne w parze z edukacją

Część merytoryczna konferencji dotyczyła głównie korzyści płynących z rolnictwa precyzyjnego. Wykład na ten temat wygłosił dr hab. Stanisław Samborski z SGGW w Warszawie, specjalista w dziedzinie precyzyjnego rolnictwa. Rolnictwo precyzyjne wymaga dużych nakładów finansowych, więc żeby rolnicy korzystali z jego narzędzi musi przynosić dochód.

Dr hab. Stanisław Samborski twierdzi, że korzyści ze stosowania narzędzi rolnictwa precyzyjnego wynikają między innymi z gromadzenia dużej ilości informacji np. o zróżnicowaniu plonów, na podstawie których można sporządzać mapy plonowania, mapy dochodowości w obrębie pola, produktywności nawożenia azotem i wiele innych.

Z kolei, dzięki nawigacji – wykorzystaniu automatycznego prowadzenia ciągników i maszyn, unika się powstawania tzw. omijaków w zabiegach nawożenia czy opryskach, ułatwiony jest siew, również siew w międzyrzędzia z dużą dokładnością i można zwiększyć prędkość jazdy w trakcie zabiegów. Ponadto, nawigacja daje możliwość wykonywania zabiegów przy słabej widoczności lub w nocy, a to zapewnia terminowość ich wykonania.

Dr hab. Stanisław Samborski mówił także o korzyściach płynących z rolnictwa precyzyjnego dla małych i średnich gospodarstw. Podsumował, że rolnictwo precyzyjne daje korzyści bezpośrednie – finansowe i pośrednie – niefinansowe, pozwala na zwiększenie plonów roślin i ich jakości, lepsze wykorzystanie środków produkcji, zróżnicowanie poziomu agrotechniki w obrębie pola w trakcie zabiegów, poprawę terminowości i wydajności zabiegów, a także warunków bezpieczeństwa i elastyczności czasu pracy.

Ale rolnictwo precyzyjne bez edukacji nie pozwoli na pełne wykorzystanie jego możliwości – zaznaczył dr hab. Samborski. – W żadnym gospodarstwie, samo stosowanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego nie poprawi słabej agrotechniki. Potrzebna jest wiedza rolnicza, jaka ma być agrotechnika i wtedy możemy szukać korzyści – dodał. Brak edukacji z zakresu rolnictwa precyzyjnego ogranicza możliwości wykorzystania jego pełnych korzyści. Dlatego ważne jest, aby zakres edukacji obejmował specjalistów od sprzedaży, wsparcia technicznego, operatorów sprzętu i agronomów.

Panel dyskusyjny poświęcony był zapóźnieniom i współczesnym wyzwaniom stojącym przed edukacją w świetle dynamicznie rozwijającej się technologii rolnej. Dalsze części dotyczyły rozwiązań dydaktycznych stosowanych w firmie Kubota oraz przedstawieniu informacji na temat praktyk w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na innowacyjne technologie w rolnictwie.

Spotkanie zakończyła część warsztatowa przy stacjach roboczych rolnictwa precyzyjnego Kubota. W bogato wyposażonych salach uczniowie mogą się uczyć na symulatorach obsługi wszystkich maszyn i ciągników Kuboty. Stacje robocze zostały tak zaprojektowane, że jednocześnie może się szkolić wielu uczniów. Naukę ułatwia fakt, że symulatory-terminale na stacjach roboczych są identyczne jak te zamontowane w ciągnikach Kuboty.

Autor: Wojciech Suwara