Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie odroczona

Odroczono termin wprowadzenia w życie ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie, wprowadzającej nowe zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym za szkody wyrządzone przez te zwierzęta w przypadku objęcia ich całoroczną ochroną, która pierwotnie miała obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

Jak udało się nam ustalić nowelizacja ostatecznie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem wpisu na listę rzeczoznawców prowadzoną przez izbę rolniczą oraz zasad ich powoływania.

Tym samym obecne zasady i tryb szacowania szkód i wypłaty odszkodowań przez przedstawicieli kół łowieckich, obwiązują nadal do końca 2017 roku – informuje Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego  w Krakowie.

Źródło: PZŁ