Nowa propozycja stawki zwrotu podatku za paliwo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje nową stawkę zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. Projekt rozporządzenia ukazał się w Rządowym Centrum Legislacji.

Zwrotu podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu w ramach rocznego limitu ustalonego dla użytków rolnych oraz w odniesieniu do posiadanych w gospodarstwie świń oraz dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, owiec, kóz i koni, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koni.

Kwota zwrotu ustalana jest na podstawie powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Wysokość kwoty to iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Zgodnie z przepisami zwrot podatku akcyzowego następuje za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) wraz z fakturami albo kopiami tych faktur oraz dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokument ten zawiera informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot tego podatku. Liczbę tę ustala się z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na DJP określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

W projekcie rozporządzenia określającego nową stawkę zwrotu podatku za paliwo, zamieszczonym w RCL w dniu 8 listopada, stawkę tę ustalono w wysokości 1,46 zł za litr oleju napędowego.

1 KOMENTARZ

  1. Naliczając zwrot akcyzy w sierpniu po (1,46+0, 54) zł/l litr oleju napędowego nie zwiększając ogólnej kwoty, w marcu otrzymamy zwrot akcyzy (1,46-0, 54) zł do litra oleju napędowego. Inaczej mówiąc akcyzy zostało mniej z przyznanego limitu.

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj