Nienajlepsze nastroje wśród europejskich rolników

Susza i powodzie, jakie nawiedziły w 2018 roku Europę, sprawiły znaczny spadek dochodów z produkcji rolnej, a co za tym idzie również osłabiły pozytywne nastroje wśród rolników – wynika z badań przeprowadzonych przez Copa–Cogeca w ramach tzw. wskaźnika zaufania.

Jak podkreśla Copa–Cogeca, te ekstremalne epizody pogodowe miały wpływ nie tylko na zbiory, ale także na dostępność i cenę paszy, płynność gospodarstw, a także początkowy zasiew. Fakt, że Komisja Europejska zezwoliła na odstępstwa od niektórych zasad zazieleniania i wcześniejszych płatności oraz, że niektóre rządy krajowe zapewniły pakiety wsparcia, nie zahamowały negatywnych nastrojów.

– Poza krótkotrwałymi niepowodzeniami europejscy rolnicy również stanęli w obliczu rosnących obaw dotyczących ogólnej niepewności na rynkach rolnych i otaczającego przyszły budżet WPR. Skomplikowane negocjacje w sprawie Brexitu i zbliżająca się ostateczna decyzja również mocno obciążają nastroje rolników. Rolnicy w Wielkiej Brytanii nadal są bardzo zaniepokojeni wpływem, jaki Brexit wywiera na ich działalność. Większość brytyjskich rolników (84%) wskazało, że obawiają się wzrostu kosztów produkcji, a wielu  obawia się także spadku cen inwentarza żywego. W odniesieniu do zmian cen, ceny wieprzowiny są nadal niskie, ponieważ sektor wieprzowiny nadal jest uwikłany w sytuację afrykańskiego pomoru świń – informuje Jean Baptista Boucher z Biura Prasowego Copa–Cogeca.

Wskaźnik zaufania Copa-Cogeca obliczany jest dwa razy w roku na podstawie wyników krajowych badań przeprowadzonych wśród ponad 8000 rolników. Ankiety te stawiają dwa pytania o to, jak rolnicy oceniają obecną i oczekiwaną sytuację ekonomiczną swoich gospodarstw.

Copa–Cogeca – europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze, powstała w 1962 w wyniku połączenia COPA – Komitetu Rolniczych Organizacji Związkowych z COGECA – Głównym Komitetem Spółdzielczości Rolniczej. Ma za zadanie reprezentować interesy rolników w UE.

Polskę w Copa–Cogeca reprezentują: Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”, Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona” oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Źródło: Copa–Cogeca