Nawozy zielone w uprawie kukurydzy

Nawozy zielone w uprawie kukurydzy

Stosowanie nawozów organicznych pozwala na osiągnięcie istotnie wyższych plonów kukurydzy w uprawie na ziarno lub kiszonkę, i jest bardziej efektywne niż wyłącznie nawożenie mineralne. Dzieje się tak dlatego, że wprowadzamy do gleby bardzo dużą ilość materii organicznej, która poprawia właściwości gleby oraz zwiększa jej zasobność w dostępne dla roślin składniki pokarmowe.

Obecnie ważną formę nawozu organicznego stanowi zielona masa międzyplonów. Godnym polecenia jest uprawa kukurydzy po przyorywanych międzyplonach ścierniskowych, czyli wysiewanych po zbiorze roślin i przyorywanych jesienią tego samego roku, czy ozimych wysiewanych jesienią i przyorywanych wiosną następnego roku.

Głównym celem uprawy międzyplonów na nawóz zielony jest podniesienie żyzności gleby w wyniku poprawy bilansu substancji organicznej w glebie, poprzez odtworzenie zasobów próchnicy. Przyorane międzyplony są również ważnym źródłem składników pokarmowych dla roślin uprawnych. Uprawa międzyplonów ogranicza wymywanie składników mineralnych, ponieważ międzyplony w okresie wegetacji pobierają składniki pokarmowe z gleby, np. azot, co pozwala na ich włączenie w glebową materię organiczną jesienią i zimą, i ponowny powrót do gleby, po mineralizacji biomasy przyoranej na nawóz zielony. Ze względu na późny termin siewu kukurydza jest rośliną, pod którą można zastosować dowolny międzyplon ścierniskowy na nawóz zielony. Na nawóz zielony, w zależności od wymagań glebowych zaleca się, na gleby: słabsze – łubin żółty, seradelę, facelię; na średnie – groch, słonecznik, łubin wąskolistny, gorczycę białą, rzodkiew oleistą, wykę ozimą; na żyzne – bobik, wykę jadalną, rzepak i rzepik ozimy. W uprawie tradycyjnej i uproszczonej najwyższe plony kukurydzy uzyskiwano po międzyplonie z gorczycy, natomiast w siewie bezpośrednim po łubinie. Do uprawy na mulcz, w który wiosną będzie wsiewana kukurydza najlepszą rośliną jest facelia.

Aby uzyskać wysoki plon międzyplonów ścierniskowych na nawóz zielony, konieczna jest staranna uprawa pożniwna polegająca na podorywce i bronowaniu. Przed siewem międzyplonów należy wysiać również nawozy mineralne w dawkach 30–50 kg P2O5, 60–80 kg K2O, a pod rośliny, które nie należą do bobowatych, dodatkowo od 40 do 60 kg N/ha.

wrp