Nawożenie azotowe rzepaku ozimego

Rzepak ozimy należy do roślin o dużych potrzebach pokarmowych w stosunku do azotu. Zalecana wielkość dawki azotu kształtuje się na poziomie 160 kg na hektar. Niższe dawki azotu wskazane są po uprawie rzepaku na oborniku, względnie po przedplonach wzbogacających glebę w azot. Obniżenie nawożenia azotowego zalecane jest w przypadku uprawy rzepaku na glebach zaliczanych do kompleksów pszennych. Z kolei wyższe dawki azotu stosuje się w uprawie rzepaku po przedplonach pozostawiających niewielkie ilości azotu oraz w przypadku gleb kompleksów żytnich.

Istotnym elementem prawidłowej strategii nawożenia azotem jest odpowiedni podział dawek oraz czas ich aplikacji. Jesienią na stanowiskach ubogich w azot zalecane jest dokarmienie rośliny tym składnikiem pokarmowym. Niedobór azotu w okresie jesiennej wegetacji wiąże się ze słabym rozwojem roślin oraz obniżeniem ich mrozoodporności.

Przyjmuje się, że jesienna dawka azotu na glebach ubogich w azot powinna wahać się w granicach od 20 do 40 kg N na hektar. Nieco wyższą dawkę azotu (do 60 kg N na hektar) można zastosować po przyoraniu wysokiego ścierniska, względnie słomy. Należy jednak pamiętać, że przenawożenie roślin azotem w okresie jesiennym jest niebezpieczne, gdyż obniża zimotrwałość roślin. W przypadku rzepaku uprawianego po przedplonach pozostawiających na danym stanowisku większe ilości azotu jesienne nawożenie azotem nie jest wskazane, a często wręcz szkodliwe.

W okresie wczesnowiosennym, przed ruszeniem wegetacji roślin, należy zastosować nawożenie azotowe. W zależności od potrzeb zalecana jest dawka jednorazowa, względnie dawka dzielona, stosowana w okresie wczesnowiosennym i późnowiosennym. Dawki azotu większe od 80 – 100 kg zaleca się aplikować w dawkach dzielonych, przy czym drugą dawkę należy zastosować nie później niż do początku pąkowania roślin. W okresach utrudnionego pobierania z gleby składników mineralnych (np. w okresach suszy glebowej) wskazane jest dokarmianie pozakorzeniowe roślin. Najczęściej stosuje się 12% (12 kg nawozu w 100 l wody) wodny roztwór mocznika. Mocznik może być również stosowany wówczas, gdy nie wniesiono przedsiewnej dawki azotu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności