Należy ten zakaz uchylić

Podkarpacka Izba Rolnicza w imieniu rolników poszkodowanych w wyniku wirusa ptasiej grypy wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o złagodzenie przepisów rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2016 r. dotyczącego zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków i zezwolenie hodowcom na wypuszczenie drobiu na teren otwarty.

W ocenie ŚIR utrzymywanie drobiu, przyzwyczajonego do swobodnego wybiegu, przez dłuższy czas w pomieszczeniu zamkniętym , odbija się bardzo negatywnie na jego kondycji zdrowotnej , a w przypadku kur powoduje również znaczny spadek nieśności. Jak zaznacza izba z uwagi na zbliżający się okres Świat Wielkanocnych sytuacja ta bardzo bulwersuje rolników , ponieważ dla wielu z nich nie do pomyślenia jest fakt, że pomimo posiadania własnych kur będą zmuszeni kupować jajka pochodzące z ferm hodowlanych.

Proponujemy, aby zakaz ten utrzymać na terenach zapowietrzonych i bezpośrednio zagrożonych wystąpieniem ptasiej grypy. Natomiast w pozostałych rejonach województwa gdzie takiego zagrożenia nie ma, w drodze decyzji wojewody należy ten zakaz uchylić – mówi Stanisław Bartman, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Źródło: ŚIR