Na nowych zasadach

15 grudnia wpłynął do Sejmu RP przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy zmiany sposobu powoływania i odwoływania miedzy innymi prezesa KRUS i jego zastępcy, prezesa Agencji Nieruchomości Rolnej, wiceprezesa Agencji i dyrektorów oddziałów, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i jego zastępców, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i jego zastępców, Głównego Lekarza Weterynarii.

Projekt zakłada wzmocnienie nadzoru nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

W wyniku przyjęcia projektowanych zmian obsadzanie wyżej wymienionych stanowisk będzie się odbywało bez przeprowadzania otwartego i konkurencyjnego naboru. Przyjęcie projektowanej regulacji nie będzie miało skutków społecznych, gospodarczych i finansowych.

Jak udało się nam ustalić projekt został skierowany do pierwszego czytania do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi . Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy został poseł Robert Telus.

Obi oba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności