Musimy zachować aktualna strukturę WPR

Copa i Cogeca są zadowolone z wypowiedzi komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana, w której stwierdził, że przyszła wspólna polityka rolna (WPR) musi być odpowiednio finansowana i że uproszczenie ma kluczowe znaczenie. Położył również nacisk na ważną rolę jaką odgrywają rolnicy będący opiekunami terenów wiejskich, podkreślając, że nikt inny nie może przejąć tego zadania.

Poparł również wiele z niedawnych deklaracji Copa i Cogeca dotyczących przyszłej WPR. Zgodził się na przykład, że ze względu na coraz bardziej ekstremalne wahania występujące na rynkach trzeba zwrócić większą uwagę na narzędzia umożliwiające rolnikom lepsze zarządzanie ryzykiem, a także pracować nad rynkami terminowymi. Potwierdził, że wymiana pokoleń to kolejny ważny aspekt, gdyż nasz sektor potrzebuje świeżej krwi i musimy ułatwić młodym ludziom start, do czego potrzebne są lepiej wymierzone środki.

Musimy również zachować aktualną strukturę WPR, czyli zarówno I jak i II filar, gdyż rozwiązanie to się sprawdziło i co więcej, pozwala zaopatrywać konsumentów w zdrową, odżywczą i wysokiej jakości żywność po przystępnej cenie – mówi Martin Merrild, przewodniczący Copa.

Zdaniem Copa – Cogeca celem przyszłej WPR powinno być stworzenie wspólnej, uproszczonej, odbiurokratyzowanej polityki, lepiej dostosowanej do wyzwań przed jakimi staje sektor rolny. Płatności bezpośrednie – których otrzymanie zależy od spełnienia surowych wymogów środowiskowych – zwiększają stabilność i pewność sytuacji rolników w dobie wahań na rynku. Dlatego jak zaznacza Copa – Cogeca koniecznie trzeba je utrzymać.

Źródło: Copa – Cogeca