MRiRW odpowiada – Rolnik pokrywa koszty utylizacji padłych dzików

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała do ministra rolnictwa w sprawie problemów z pokrywaniem kosztów utylizacji padłych dzików na terenach należących do rolników.

Z otrzymanej przez samorząd rolniczy odpowiedzi od resortu rolnictwa w tej sprawie wynika, że koszty usuwania i utylizacji zwłok dzików wolnych od wirusa ASF z terenów prywatnych objętych restrykcjami, należą do rolników właścicieli tych terenów.

Jak podkreśla MRiRW, mogą jednak oni ubiegać się o refundację kosztów do 170 zł, w przypadku wydania nakazu przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę, zagospodarowania w określony przez nich sposób zwłok dzików.

– Liczymy, iż ministerstwo rolnictwa oraz środowiska w trybie pilnym doprowadzi do zmian przepisów umożliwiających pokrywanie bez zbędnych procedur kosztów przez Skarb Państwa usuwania zwłok dzików z terenów objętych ASF. W przeciwnym razie zarówno rolnicy jak i właściciele lasów zaprzestaną zgłaszania przypadków padłych dzików na ich terenach, co ograniczy skuteczne zwalczanie i wykrywanie wirusa ASF w populacji dzików – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Źródło: KRIR

Opracował: Krzesimir Drozd