MRiRW informuje

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że ogłoszone 28 września stawki pomocy dla producentów rolnych za szkody wywołane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę dotyczą wyłącznie szkód powstałych w bieżącym roku.


Przypominamy, że stawki te wynoszą:
1) 900  zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym  owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę;
2) 100 zł na 100 m2 powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, w których szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy powstały na powierzchni co najmniej 70%.

Źródło: MRiRW