Międzyplony ścierniskowe a elementy proekologiczne (EFA)

0
1186

Aby międzyplony ścierniskowe zostały uznane za elementy proekologiczne, mieszanka musi zostać wysiana w terminie od 1 lipca do 20 sierpnia oraz musi być utrzymana co najmniej do 15 października lub przez okres co najmniej 8 tygodni liczony od dnia wysiewu mieszanki – w tym drugim przypadku, dzień wysiewu mieszanki musi zostać podany w oświadczeniu.

Dokument ten należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji       i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni liczonych od dnia wysiewu mieszanki. Mieszanka ta nie może być utrzymywana jako uprawa w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania.

Oświadczenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko/pełną nazwę rolnika, numer identyfikacyjny rolnika, pełny teryt działki ewidencyjnej, na której położony jest element proekologiczny, nazwę i oznaczenie elementu proekologicznego wskazanego we wniosku oraz datę wysiewu mieszanki w międzyplonie ścierniskowym.

ARiMR przygotowała wzór “Oświadczenia o terminie wysiewu międzyplonu ścierniskowego” do wykorzystania, który jest dostępny w każdym biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: ARiMR