Licytacje komornicze nieruchomości rolnych tylko dla rolników?

fot. S. Skrzysz

Izby rolnicze postulują do resortu rolnictwa, aby wprowadzić takie rozwiązanie legislacyjne dotyczące kształtowania ustroju rolnego, które umożliwi wyłącznie rolnikom  udział w licytacjach komorniczych nieruchomości rolnych.

Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizacja tego postulatu mogłaby doprowadzić do sytuacji całkowitej niemożności sprzedaży nieruchomości rolnej, jeżeli żaden rolnik indywidualny nie byłby nią zainteresowany.

– Podobne do proponowanych uregulowań dotyczących możliwości nabycia nieruchomości rolnej w drodze postępowania egzekucyjnego jedynie przez rolnika indywidualnego, obowiązywały już przed ostatnią nowelizacją u.k.u.r., która weszła w życie w dniu 26.06.2019 roku. Wówczas jednak, obok rolnika indywidualnego, nabywać mogły w tym trybie podmioty wskazane w art. 2a ust. 3 u.k.u.r. oraz teoretycznie również inne podmioty, o ile wyrażona została zgoda na nabycie, o której mowa w art, 2a ust, 4u.k.u.r, Rozwiązania te – mimo, że dużo szersze od obecnie proponowanych nie spełniły swojej roli. Ograniczenie doprowadziło bowiem do sytuacji, że przy braku zainteresowania ze strony rolników indywidualnych nabyciem nieruchomości, cena nieruchomości licytowanej podlegała kolejnym obniżkom. Skutkiem czego rolnik dłużnik uzyskiwał bardzo niską cenę za licytowaną nieruchomość. Wywoływało to sprzeciw wierzycieli, którzy nie uzyskiwali zaspokojenia roszczeń. Ponadto banki straciły zainteresowanie nieruchomościami rolnymi jako formą zabezpieczenia kredytów, co znacznie obniżyło zdolność kredytową rolników indywidualnych – wyjaśnia Szymon Giżyński, sekretarz stanu w MRiRW.

Ustawodawca za racjonalne uznał więc złagodzenie obowiązujących przed 26.06.2019 r. ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi poprzez m.in. rozszerzenie katalogu przypadków uprawniających do nabycia nieruchomości rolnych, bez potrzeby ubiegania się o uzyskanie zgody dyrektora generalnego KOWR na nabycia nieruchomości rolnej – w przypadku jej sprzedaży m.in. w toku postepowania egzekucyjnego.

– Jednocześnie należy zauważyć, że w określonych ustawa przypadkach, w razie nabycia nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo nabycia tej nieruchomości (ti, uprawnienie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 u.k.u.r.) – podsumowuje Giżyński.

1 KOMENTARZ

  1. A co z osobami po szkołach rolniczych i nie tylko, chcącymi zacząć swoją działalność rolną i nie posiadającymi jeszcze żadnej ziemi. Na takich przetargach mogły by kupić taniej ziemię albo inną nieruchomość rolną i pomału zacząć pracę na roli. Czy można wprowadzić jakiś zapis mówiący o tym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności