Kto może kupić nieruchomości rolne?

fot. K. Drozd

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że jednym z podstawowych celów wprowadzenia przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (a w szczególności nowych regulacji wprowadzanych w życie od 30.04.2016 r. kolejnymi nowelizacjami tych przepisów) jest wzmocnienie ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych oraz zapewnienie właściwego zagospodarowania gruntów rolnych. Kto może zatem w myśl przepisów kupować nieruchomości rolne?

Z tych względów przepisy tej ustawy stanowią, że co do zasady nabywcą nieruchomości rolnej powinien być rolnik indywidualny powiększający swoje gospodarstwo rodzinne, które zobowiązany jest prowadzić osobiście. Ponadto – mając na uwadze specyfikę rynku nieruchomości, ich różnorodność, szeroki katalog rodzajów podmiotów (stanowiących potencjalnych nabywców nieruchomości) oraz rodzajów czynności prawnych (skutkujących nabyciem nieruchomości), a także wynikające z innych przepisów uwarunkowania w zakresie specjalnych rozwiązań prawnych ustawodawca wprowadził też szereg unormować stanowiących ściśle określone wyjątki od tej generalnej zasady.

Dopuszczenie prawnych możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez osoby fizyczne nieposiadające statusu „rolnika indywidualnego” oraz przez inne podmioty nie oznacza jednak, iż taki nabywca automatycznie zwolniony został z wszelkich wymogów stawianych rolnikowi indywidualnemu w zakresie właściwego zagospodarowania gruntów rolnych i prowadzenia tam działalności rolniczej. Wręcz przeciwnie – ustawodawca, poza nielicznymi wyjątkami, praktycznie niemal na każdego nabywcę nieruchomości rolnej nałożył obowiązki i ograniczenia, o których mowa w art. 2b ust. 1 i 2 ustawy.

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 2b ust. 1 ustawy, co do zasady, nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie tym nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom (art. 2b ust. 2 ustawy). Ustawodawca przewidział też nieliczne sytuacje, gdy powyższe ograniczenia nie będą nabywcy obowiązywały. Wyjątki te zostały określone w art. 2b ust. 4 ww. ustawy.

– Powyższe przepisy artykułu 2b zostały wprowadzone do ww. ustawy nowelizacją, która weszła w życie w dniu 30.04.2016 r., przy czym skrócenie wskazanego okresu (z wcześniej obowiązujących 10 lat do obecnych 5 lat) nastąpiło z dniem 26.06.2019 r. nowelizacją przepisów. Nałożony przez ustawodawcę obowiązek, określony w art. 2b ust, 1 ustawy, dotyczy zatem tych podmiotów, które nabyły nieruchomości rolne po dniu 29.04.2016 r. i w stosunku do których nie będzie miał zastosowania żaden z wyjątków ustawowych – wyjaśnia Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Przy obecnym brzmieniu omawianych przepisów zachowana została zasada, że osoba fizyczna nabywa nieruchomość rolną przede wszystkim po to by osobiście prowadzić tam działalność rolniczą, nie zaś jedynie w celu np. zwiększenia stanu posiadania czy jako dogodna lokata kapitału.

Podkreślenia wymaga, że osoba fizyczna, która dokonuje nabycia określonej nieruchomości rolnej i w stosunku do której będą miały zastosowanie przepisy art, 2b ust. 1 i 2 ustawy zobowiązana jest m.in. do przejęcia w posiadanie tej nieruchomości oraz włączenia jej w skład prowadzonego przez siebie gospodarstwa.

Pod pojęciem „prowadzenie działalności rolniczej” należy zaś rozumieć prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej (art. 2 pkt 3 ustawy). Pod pojęciem „gospodarstwo rolne” należy zaś rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej lub łączna powierzchnia nieruchomości rolnych wynosi przynajmniej 1 ha (art. 2 pkt 2 ustawy) – podsumowuje dyrektor Kędzia.

2 KOMENTARZE

  1. Nie widzę nigdzie wzmianki o tym że według kowru rolnik to ktoś kto jest rolnikiem od pięciu lat. Młody rolnik, który chce powiększyć gospodarstwo o działkę powyżej 1ha musi liczyć się z tym że kowr mu zablokuje kupno działki na rzecz starych rolników. Tak kowr pomaga młodym rolnikom dostać pieniądze z unii.

  2. Proszę jeszcze doprecyzować ustawe, gdyż w przetargach w większości wygrywają słupy co nabijają wysokie czynsze nie do zapłacenia przez zwykłego małego rolnika, który chciałby powiększyć gospodarstwo. Dużo osób jest również z gmin sąsiadujących i jest bardzo duży problem z dzierżawą z KOWR. Ustawowo powinny być przetargi dla młodych rolników którzy nie zakupili i nie dzierżawą ziemi z KOWR. Duże gospodarstwa mają rozpisany ziemie i dalej im mało. Powinno się ograniczyć do dzierzawy jednej działkiw danej gminie A nie to co jest teraz- jedna rodzina, 5 osób i 10 działek po 25 ha i czynsz 650/850 dt. Pomorskie, powiat słupski!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności