fbpx

Nowe zasady ustalania czynszu dzierżawnego. Co się zmieni?

Zmiany w ustalaniu wysokości czynszu dzierżawnego oraz w katalogu przypadków, gdy nie jest on pobierany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 433), jest konsekwencją zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1933). Po zmianie we wskazanej wyżej ustawie, która wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. należność z tytułu czynszu dzierżawnego za nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określona w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy będzie ustalana będzie na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za jedenaście kwartałów poprzedzających półrocze roku kalendarzowego, w którym przypada termin płatności czynszu. Obecnie czynsz obliczany jest na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności czynszu, co wynika z art. 39a ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Samasz loteria - baner

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przewiduje, że nie pobiera się czynszu za wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa użytki rolne klasy VI i VIz, z wyłączeniem użytków rolnych wydzierżawianych na cele związane z działalnością pozarolniczą. Zmiana ta jest konsekwencją nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, dokonanej przez wskazaną wyżej ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Do tej pory czynsz nie był pobierany za użytki rolne klasy VI i VIz, niezależnie od celów na jakie zostały wydzierżawione. Konsekwencją tej zmiany jest również propozycja zmiany w rozporządzeniu, która ma na celu wyłączenie tych użytków rolnych z załącznika do rozporządzenia, stanowiącym tabelę stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych. Nie jest bowiem możliwe określenie „sztywnych” stawek czynszu dla gruntów, które będą wydzierżawiane na cele pozarolnicze.

Projekt nowelizacji rozporządzenia nie zawiera przepisów przejściowych, ponieważ nowy sposób obliczania czynszu dzierżawnego, który wynika z przepisów ustawowych będzie stosowany przy najbliższym terminie płatności w dotychczasowych umowach dzierżawy. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., bo z tym dniem wchodzi w życie wskazane wyżej nowe brzmienie art. 39a ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, dotyczące sposobu obliczania czynszu dzierżawnego.

Baner Bayer Roundup
Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.