Konieczne jest uproszczenie zasad WPR

W reakcji na plany Komisji w stosunku do przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, Copa i Cogeca wezwały do uproszczenia zasad WPR oraz do zapobiegania dalszej renacjonalizacji tej polityki wspólnotowej.

– Potrzebujemy na przyszłość silnej i konkurencyjnej WPR, z jednakowymi i prostymi zasadami jej stosowania w całej UE. Zamiar Komisji, aby uprościć zasady WPR jest więc dobrą wiadomością. Obawiamy się jednak, że nowy model oparty na wynikach, który pojawia się w Komunikacie, nie uwzględni daleko zakrojonych uproszczeń proceduralnych – mówi Joachim Rukwied, przewodniczący Copa.

– Kwestią o kluczowym znaczeniu jest utrzymanie dwóch filarów WPR, a także utrzymanie  poziomu finansowania dopłat bezpośrednich w pierwszym filarze na obecnym poziomie, bez konieczności współfinansowania. To najlepszy sposób na ustabilizowanie dochodów rolników oraz na wsparcie w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z dochodami. Sprzeciwiamy się wszelkim pułapom i stopniowemu zmniejszaniu płatności sugerowanym przez Komisję. Potrzebujemy również nowych, ulepszonych środków wsparcia dla rolników zmagających się z ryzykiem rynkowym oraz dużą zmiennością cen. Cieszymy się, że w swoim komunikacie Komisja Europejska kładzie nacisk na rolnictwo inteligentne oraz na środki zarządzania ryzykiem.

Jednak Copa i Cogeca są zdania, że narzędzia zarządzania ryzykiem muszą utrzymać dobrowolny charakter dla producentów i pozostać w drugim filarze WPR.

– Należy również utrzymać i dalej rozwijać rynkowe sieci bezpieczeństwa. Konieczne jest utrzymanie w WPR systemu zachęcającego rolników do wstępowania do spółdzielni rolniczych, dzięki czemu ich pozycja w łańcuchu żywności poprawia się – dodaje Thomas Magnusson, przewodniczący Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca