Kolejny przypadek ASF w Polsce

Dwudzieste drugie  ognisko afrykańskiego pomoru świń od początku występowania ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.), a dziewiętnaste w bieżącym roku stwierdzono w gospodarstwie położonym w gminie Nurzec-Stacja, w powiecie siemiatyckim, w województwie podlaskim.


Gospodarstwo to znajduje się w obszarze zapowietrzonym wyznaczonym przez Wojewodę Podlaskiego w związku z wystąpieniem 17 ogniska ASF.W gospodarstwie, w którym wyznaczono ognisko ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą, która wystąpiła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy w 2014 r. i stanowi zagrożenie dla populacji dzików i świń. Wymaga więc stałego poszerzania wiedzy przez Polskę i pozostałe państwa członkowskie Unii na jej temat w celu skutecznego i wczesnego wykrywania pojawiających się zakażenia wirusem ASF oraz efektywnego jej zwalczania.

W Polsce dotychczas odnotowano 111 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików oraz 22 ognisk tej choroby u świń. Obszary objęte restrykcjami obejmują obecnie województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie. Celem zwalczenia choroby podjęto szereg działań mających na celu ograniczenie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby w głąb kraju.

Źródło: GIW